به نقل از خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در آستانه ماه محرم، به همت چند نیکوکار، کاروانی ۴۵۰ نفره از زیارت اولی ها، به عتبات عالیات اعزام شد .اعضای این کاروان ۴۵۰ نفره، تا ۱۳ محرم در کربلای معلی خواهند بود

به نقل از خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در آستانه ماه محرم، به همت چند نیکوکار، کاروانی ۴۵۰ نفره از زیارت اولی ها، به عتبات عالیات اعزام شد .اعضای این کاروان ۴۵۰ نفره، تا ۱۳ محرم در کربلای معلی خواهند بود