روابط عمومی سازمان حج و زیارت به نقل از اداره کل امور مالی سازمان درخصوص استرداد وجوه به آندسته از حجاج حج ۱۴۰۲ که هنوز مابه التفاوت را دریافت نکرده اند نکاتی را اعلام داشت. جزییات این اطلاعیه بدین شرح است :برابر اطلاعیه اولیه سازمان ، با مدیریت هزینه ها در حج سال ۱۴۰۲،مبلغ ۸۵ […]

روابط عمومی سازمان حج و زیارت به نقل از اداره کل امور مالی سازمان درخصوص استرداد وجوه به آندسته از حجاج حج ۱۴۰۲ که هنوز مابه التفاوت را دریافت نکرده اند نکاتی را اعلام داشت.

جزییات این اطلاعیه بدین شرح است :
برابر اطلاعیه اولیه سازمان ، با مدیریت هزینه ها در حج سال ۱۴۰۲،مبلغ ۸۵ میلیون ریال به حساب ۸۲۵۰۰ زایر حج تمتع سال ۱۴۰۲ بازگردانده خواهد شد.
تاکنون مبلغ مورد اشاره به حساب قریب به اتفاق این زایران واریز گردیده و تنها استرداد وجه ۲۵۵۵نفر از حجاج میسر نگردیده است .
لذا تاکید می گردد زایرانی که هنوز امکان استرداد وجه بدلیل عدم وجود شماره حساب فعال از ایشان در سامانه حج و زیارت ، ممکن نگردیده ضرورت دارد با مراجعه به سامانه فراخوان تکمیل اطلاعات ودیعه گذاران حج تمتع به آدرس reserve.haj.ir حداکثر ظرف یک هفته آتی ، نسبت به ثبت شماره شبای حساب بانکی خود اقدام نمایند.