🔹در طلوع سومین روز ماه ربیع الاول پرچم سبز مزین به آیۀ «نصر من الله و فتح قریب» بر فراز گنبد برافراشته و جایگزین پرچم سیاه عزاداری شد.


🔹در طلوع سومین روز ماه ربیع الاول پرچم سبز مزین به آیۀ «نصر من الله و فتح قریب» بر فراز گنبد برافراشته و جایگزین پرچم سیاه عزاداری شد.