فرمانده نیروی دریایی سپاه:🔹رهبر معظم انقلاب در خصوص سرعت شناورها امر فرموند و سرعت ما از ۳۵ نات دریایی به ۵۵ نات سپس ۷۵ نات و ۹۰ نات رسید و این روند افزایش سرعت تداوم خواهد داشت و این مسئله در دنیا بی‌سابقه است. 🔹در شناورهای که راکت‌انداز بودند با به روز کردن تجهیزات الان […]

فرمانده نیروی دریایی سپاه:
🔹رهبر معظم انقلاب در خصوص سرعت شناورها امر فرموند و سرعت ما از ۳۵ نات دریایی به ۵۵ نات سپس ۷۵ نات و ۹۰ نات رسید و این روند افزایش سرعت تداوم خواهد داشت و این مسئله در دنیا بی‌سابقه است.

🔹در شناورهای که راکت‌انداز بودند با به روز کردن تجهیزات الان قادر به حمل و پرتاب موشک شده‌اند که به نمایش هم درآمد، در شرایط تحریم، زیردریایی هوشمند را با بردهای بسیار زیاد ساخته‌ایم که آزمایش و تست شده که نشان دهنده شعار همیشگی ما می‌توانیم است.

🔹در حوزه پهپاد نیز کارهای بزرگی به ویژه با قابلیت‌های متناسب با دریا صورت گرفته که در آینده از آنها رونمایی خواهد شد.