🔹وزیر راه و شهرسازی:از امروز سوم مهر ماه به‌ مدت ۱۰ روز واگذاری حدود ۲۰ هزار قطعه زمین آغاز می‌شود. حدود ۳۲ هزار قطعه زمین در راستای طرح جوانی جمعیت به مردم داده شده است. 🔹این مسیر را تا پایان سال ادامه خواهیم داد و هر دو ماه با فواصل مختلف یک بار پویشی […]

 

🔹وزیر راه و شهرسازی:از امروز سوم مهر ماه به‌ مدت ۱۰ روز واگذاری حدود ۲۰ هزار قطعه زمین آغاز می‌شود. حدود ۳۲ هزار قطعه زمین در راستای طرح جوانی جمعیت به مردم داده شده است.

🔹این مسیر را تا پایان سال ادامه خواهیم داد و هر دو ماه با فواصل مختلف یک بار پویشی برای واگذاری خواهیم داشت.