🔹معاون سفارت کشورمان در دیدار با معاون وزارت داخله حکومت سرپرستی افغانستان:ایران خواهان بازگشت عزتمندانه مهاجرین افغانستانی به میهن‌شان است و از حکومت سرپرست افغانستان می‌خواهد سیاست‌هایی اتخاذ کند که مهاجرین افغانستانی ترغیب به بازگشت به کشورشان شوند تا از این طریق هم روند مهاجرت معکوس شود و هم افغانستان از نیروی انسانی خود بهره‌مند […]

🔹معاون سفارت کشورمان در دیدار با معاون وزارت داخله حکومت سرپرستی افغانستان:ایران خواهان بازگشت عزتمندانه مهاجرین افغانستانی به میهن‌شان است و از حکومت سرپرست افغانستان می‌خواهد سیاست‌هایی اتخاذ کند که مهاجرین افغانستانی ترغیب به بازگشت به کشورشان شوند تا از این طریق هم روند مهاجرت معکوس شود و هم افغانستان از نیروی انسانی خود بهره‌مند گردد.