🔹امیر واحدی:به زودی اسکادران کوثر به نیروی هوایی ارتش ملحق می‌شود. یک اسکادران هواپیمای صاعقه ساخته شد. 🔹تمام تعمیرات لازم در داخل کشور انجام می‌شود. تمام خلبانان نیروی هوایی در داخل کشور آموزش می‌بینند.  

🔹امیر واحدی:به زودی اسکادران کوثر به نیروی هوایی ارتش ملحق می‌شود. یک اسکادران هواپیمای صاعقه ساخته شد.

🔹تمام تعمیرات لازم در داخل کشور انجام می‌شود. تمام خلبانان نیروی هوایی در داخل کشور آموزش می‌بینند.