🔹تیم کشتی آزاد آمریکا قهرمان زودهنگام جهان شد و ایران هم به نایب قهرمانی رسید. رده‌بندی پنج تیم برتر با احتساب امتیاز هشت وزن به شرح زیر است: ۱- آمریکا با ۱۲۵ امتیاز۲- ایران ۹۴ امتیاز۳- قزاقستان ۷۰ امتیاز۴- گرجستان ۶۵ امتیاز۵- ژاپن ۶۱ امتیاز  


🔹تیم کشتی آزاد آمریکا قهرمان زودهنگام جهان شد و ایران هم به نایب قهرمانی رسید.

رده‌بندی پنج تیم برتر با احتساب امتیاز هشت وزن به شرح زیر است:

۱- آمریکا با ۱۲۵ امتیاز
۲- ایران ۹۴ امتیاز
۳- قزاقستان ۷۰ امتیاز
۴- گرجستان ۶۵ امتیاز
۵- ژاپن ۶۱ امتیاز