🔹وزیر گردشگری روسیه از نخستین گردشگران ایرانی که بدون روادید به این کشور سفر کرده بودند استقبال کرد. 🔹گردشگران ایرانی در سفر خود به قفقاز شمالی و ۵ استان روسیه رفتند و تابلوی مسافت ۱۱۶۹ کیلومتری تهران – قفقاز را در یکی از ایالت‌های قفقاز شمالی نصب کردند.  

🔹وزیر گردشگری روسیه از نخستین گردشگران ایرانی که بدون روادید به این کشور سفر کرده بودند استقبال کرد.

🔹گردشگران ایرانی در سفر خود به قفقاز شمالی و ۵ استان روسیه رفتند و تابلوی مسافت ۱۱۶۹ کیلومتری تهران – قفقاز را در یکی از ایالت‌های قفقاز شمالی نصب کردند.