نسب شریف امامزاده سیدعلیرضا مدفون در پشت مسجد مقدس جمکران با هفده واسطه به امام سجاد (علیه السلام) منتهی می شود که از قرار ذیل است:سیدعلیرضا بن محمد بن رضی الدین محمد بن محمد بن زید بن داعی بن زید بن علی بن الحسین بن الحسن التج بن علی بن حسن بن علی بن محمد […]

نسب شریف امامزاده سیدعلیرضا مدفون در پشت مسجد مقدس جمکران با هفده واسطه به امام سجاد (علیه السلام) منتهی می شود که از قرار ذیل است:
سیدعلیرضا بن محمد بن رضی الدین محمد بن محمد بن زید بن داعی بن زید بن علی بن الحسین بن الحسن التج بن علی بن حسن بن علی بن محمد بن علی بن علی الحریری بن الحسن الافطس بن علی الاصغر بن الامام علی بن الحسین السجاد (علیه السلام) وی سیدی جلیل القدر عظیم الشأن و بسیار بزرگوار بود.
نسب شریف او علامه سیداحمدکیا گیلانی ازعلمای انساب قرن دهم هجری، ضمن نسب سادات ساوه و آبه بیان داشته است. در برخی از مشجرات سیدعلیرضا به عنوان سیدعلی بن رضا و یا علی بن رضا الدین یاد شده است که در این صورت یک واسطه بر نسب شریف او اضافه می گردد.

امام زاده علیرضا واقع در جمکران


اجداد امامزاده علیرضا که به سادات آوی و حریری و حوری مشهورند. از مشهورترین خاندان حسینی افطس ساکن در آبه و ساوه اند که در طول تاریخ از شیعیان سخت کوش و فعال و از فقهای بنام اهل بیت بوده اند.
مرحوم عباس فیض به نقل ازکتاب انوارالمشعشعین (۲۰۶) می نویسد: امامزاده شاهزاده علیرضا و از احفاد امام سیدالسجادین (علیه السلام) و نسب شریفش به این ترتیب بوده باشد: علیرضا بن محمد بن رضی الدین محمد بن محمد بن زید بن علی بن حسین بن حسن بن علی بن شرف بن علی محمد بن علی الحواری بن علی الخرزی بن حسن الافطس بن علی الاصغر بن امام زین العابدین (علیه السلام) (انجم فروزان: ۱۶۷)
اشتهار بقعه به امامزاده حاجی صفر از آن جهت است که در دوره های پیشین مرحوم حاجی صفر قمی سالیان متمادی به خدمت گزاری این بقعه اشتغال داشته است. (تاریخ و جغرافی دار السلطنه تبریز: ۲۸۳ ـ ۲۸۴)

  • نویسنده : خانم زمانی