کشف قاره احتمالی جدید در اقیانوس آرام 🔹زمین شناسان بخش بزرگی از زمین را در اعماق اقیانوس آرام کشف کردند؛ با این حال، حدود ۹۴٪ از آن قاره در واقع زیر آب است. 🔹اکنون شواهد کافی وجود دارد که وجود هشتمین قاره جهان را ثابت می‌کند.  

کشف قاره احتمالی جدید در اقیانوس آرام

🔹زمین شناسان بخش بزرگی از زمین را در اعماق اقیانوس آرام کشف کردند؛ با این حال، حدود ۹۴٪ از آن قاره در واقع زیر آب است.

🔹اکنون شواهد کافی وجود دارد که وجود هشتمین قاره جهان را ثابت می‌کند.