🔹نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه با ۱۳۱ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. 🔹با تصویب کلیات، نمایندگان هر روز در دو شیفت کاری صبح و عصر به بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه می‌پردازند.

🔹نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه با ۱۳۱ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

🔹با تصویب کلیات، نمایندگان هر روز در دو شیفت کاری صبح و عصر به بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه می‌پردازند.