معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش:🔹نتایج آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش عصر امروز اعلام می‌شود. 🔹اردیبهشت امسال آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگاری با ظرفیت جذب ۲۸ هزار نفر برگزار شد.

 

معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش:
🔹نتایج آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش عصر امروز اعلام می‌شود.

🔹اردیبهشت امسال آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگاری با ظرفیت جذب ۲۸ هزار نفر برگزار شد.