معاون وزیر آموزش و پرورش:🔹در کلاس‌های «نظام دوری» دانش‌آموز از اول ابتدایی تا سوم ابتدایی با یک معلم آموزش می‌بیند. 🔹برای این نظام معلمی جذب نمی شود که سابقه او بیشتر از ۲۰ سال باشد. حتما سابقه معلم باید بین ۸ تا ۱۵ سال باشد. 🔹اگر کار معلمی خوب نباشد، او را از نظام […]

 

معاون وزیر آموزش و پرورش:
🔹در کلاس‌های «نظام دوری» دانش‌آموز از اول ابتدایی تا سوم ابتدایی با یک معلم آموزش می‌بیند.

🔹برای این نظام معلمی جذب نمی شود که سابقه او بیشتر از ۲۰ سال باشد. حتما سابقه معلم باید بین ۸ تا ۱۵ سال باشد.

🔹اگر کار معلمی خوب نباشد، او را از نظام دوری خارج می‌کنیم.

🔹از مهرماه امسال نظام دوری در ۶۴۰ کلاس درس با نزدیک به ۱۸ هزار دانش آموز اجرا می‌شود.

🔹اصراری نداریم وقتی شرایط مهیا نیست کلاس‌های نظام دوری تا پایان سه سال در این دوره بمانند.