وزیر خارجه عراق: 🔹تمام بندهای توافق امنیتی با تهران درخصوص بازگرداندن تروریست‌ها از مرزهای دو کشور به اردوگاه‌های پناهندگان را اجرایی کردیم.

وزیر خارجه عراق:

🔹تمام بندهای توافق امنیتی با تهران درخصوص بازگرداندن تروریست‌ها از مرزهای دو کشور به اردوگاه‌های پناهندگان را اجرایی کردیم.