«ایمن سلامه» عضو شورای روابط خارجی مصر: 🔹رژیم صهیونیستی نگران بازگشت روابط تهران و قاهره است زیرا معتقد است که این امر منجر به تقویت نفوذ ایران در منطقه می‌شود.

«ایمن سلامه» عضو شورای روابط خارجی مصر:

🔹رژیم صهیونیستی نگران بازگشت روابط تهران و قاهره است زیرا معتقد است که این امر منجر به تقویت نفوذ ایران در منطقه می‌شود.