السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا المرتضی #شهید_خادم_الرضا 

السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا المرتضی

#شهید_خادم_الرضا