وزیر امور خارجه:🔺️امروز توجه کشورها به چند جانبه گرایی یک واقعیت مهم است و در این چارچوب نقش شما بسیار کلیدی است. 🔺️در این راستا بسیار مهم است که کشورهای در حال توسعه احساس کنند که صدایشان در مجمع عمومی سازمان ملل شنیده شود. دنیس فرانسس: 🔺️ما تلاش خواهیم کرد که همبستگی و اعتماد را […]

وزیر امور خارجه:
🔺️امروز توجه کشورها به چند جانبه گرایی یک واقعیت مهم است و در این چارچوب نقش شما بسیار کلیدی است.

🔺️در این راستا بسیار مهم است که کشورهای در حال توسعه احساس کنند که صدایشان در مجمع عمومی سازمان ملل شنیده شود.

دنیس فرانسس:
🔺️ما تلاش خواهیم کرد که همبستگی و اعتماد را در مجمع عمومی سازمان ملل بازسازی کنیم و به حل مسائل و مشکلات بین‌المللی کمک کنیم، البته می‌دانیم کار آسانی نیست، اما در این مسیر تلاش خواهیم کرد.