🔹ادارۀ محیط‌زیست گناوۀ بوشهر اعلام کرد شناکردن در سرتاسر ساحل گناوه به‌خاطر آلودگی نفتی ممنوع است. 🔸نشت نفت از یکی از خطوط انتقال زیرِ دریا در مسیر بندر گناوه به خارگ باعث آلودگی ساحل شده است.

🔹ادارۀ محیط‌زیست گناوۀ بوشهر اعلام کرد شناکردن در سرتاسر ساحل گناوه به‌خاطر آلودگی نفتی ممنوع است.

🔸نشت نفت از یکی از خطوط انتقال زیرِ دریا در مسیر بندر گناوه به خارگ باعث آلودگی ساحل شده است.