شناور کانتینربر MCS Aries که روز شنبه توسط نیروی دریایی سپاه در دریای عمان توقیف شد، در کنار سایر شناورهای توقیف شده توسط ایران، در آب‌های خلیج فارس لنگر انداخته. شناور نفتکش Advantage Sweet که در تاریخ ۷ اریبهشت سال گذشته توسط نیروی دریایی ارتش توقیف شد، حامل نفت کویت بود که مدتی قبل محموله […]

شناور کانتینربر MCS Aries که روز شنبه توسط نیروی دریایی سپاه در دریای عمان توقیف شد، در کنار سایر شناورهای توقیف شده توسط ایران، در آب‌های خلیج فارس لنگر انداخته.

شناور نفتکش Advantage Sweet که در تاریخ ۷ اریبهشت سال گذشته توسط نیروی دریایی ارتش توقیف شد، حامل نفت کویت بود که مدتی قبل محموله آن توقیف و به سوپرتانکر VLCC Navarz منتقل شد.

در طرف مقابل، نفتکش niovi که در تاریخ ۱۳ اردیبهشت سال گذشته توسط نیروی دریایی سپاه توقیف شد، بدون محموله بوده و نفتکش ST NIKOLAS نیز که در ۲۱ دی سال گذشته توسط نیروی دریایی ارتش در دریای عمان توقیف شده و حامل یک میلیون بشکه‌ای نفت عراق بود، همچنان با محموله خود در ساحل ایران توقیف و لنگر انداخته است.